Follow by Email

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ


ρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος στον υφυπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών κ. Νότη Μηταράκη. Συγκεκριμένα, ο κ. Μίχαλος ζήτησε την ένταξη στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» Σχεδίου Δράσης που έχει καταρτίσει το ΕΒΕΑ με τίτλο «Μελέτη για την υλοποίηση προγραμμάτων παροχής επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων και άνεργων στην περιοχή της Αθήνας».
Όπως ανέφερε ο κ. Μίχαλος, μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και ύφεσης, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας, στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη γενικευμένη αστάθεια του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται το 34,9% του συνόλου των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, η κατάσταση είναι ακόμη πιο άσχημη, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. Πολλές από αυτές καθημερινά επιλέγουν να παύσουν τη δραστηριότητά τους και κάποιες άλλες να προβούν σε δραστική μείωση του προσωπικού τους.
Ωστόσο, το ΕΒΕΑ θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που θα αποτελέσει τον πυλώνα για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και ότι σε αυτό θα πρέπει ως χώρα και ως κοινωνία να επενδύσουμε. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Επιμελητήριο προχώρησε σε εμπεριστατωμένη μελέτη/πρόταση με τίτλο: «Μελέτη για την υλοποίηση προγραμμάτων παροχής επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων και άνεργων στην περιοχή της Αθήνας». Η μελέτη αυτή, μεταξύ των άλλων, εμπεριέχει και ένα Σχέδιο Δράσης το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο ανάπτυξης και εργαλείο αναχαίτισης της τραγικής κατάστασης που βιώνει η Αττική.
Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών Ή τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές  Ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου» 
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής 2020 είναι:
 1. Η ισόρροπη,      κοινωνικά δίκαιη, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 2. Η  ενίσχυση του ρόλου της Αθήνας ως μεσογειακής      και ευρωπαϊκής μητρόπολης.
Στην επίτευξη των στόχων δύναται να συμβάλει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Λεκανοπέδιο Αττικής και οι οποίες έχουν πληγεί σημαντικά  τα τελευταία 3 χρόνια.
Το κλειδί επίτευξης ενίσχυσης των επιχειρήσεων είναι η ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής και πιστοποίησης των εργασιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.
Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού θα συμβάλει σε νέες ευκαιρίες και προοπτικές  ανάπτυξης ενός ανταγωνιστικού και σύγχρονου οικονομικού μοντέλου.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι αντιμέτωπες με κοινά προβλήματα βιωσιμότητας.
Αναλυτικότερα:
 • Στο κέντρο της Αθήνας δε διακόπτουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις που διακόπτουν τη δραστηριότητά τους.
 • Ø Τοπική συγκέντρωση των κλειστών επιχειρήσεων. Εκεί που κλείνει μια επιχείρηση κλείνουν και άλλες.
 • Ø Οι στοές στο κέντρο της Αθήνας περιλαμβάνουν όχι μόνο κλειστές επιχειρήσεις, αλλά και επαγγελματικούς χώρους, οι οποίοι παραμένουν αναξιοποίητοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 • Ø Ένας στους δύο επιχειρηματίες, στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, θεωρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να κλείσει την επιχείρησή του μέσα στο 2012.
 • Ø Οι επιχειρηματίες τάσσονται κατά της μείωσης των αμοιβών των εργαζόμενων, ενώ το 83% θεωρεί ότι η περικοπή των αμοιβών δε θα προκαλέσει αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
 • Οι οικονομικές συγκυρίες έχουν οδηγήσει στην αναστολή ή και διακοπή της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
 • Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Οι διαδηλώσεις και οι πορείες ως πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων ιδιαίτερα στο κέντρο την Αθήνας, έχουν διαπιστωθεί αρκετές φορές και σε παλαιότερες χρονικές περιόδους. Η υιοθέτηση δυσμενέστερων δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης της Ελληνικής οικονομίας, αναπόφευκτα έχει οδηγήσει στην κλιμάκωση τέτοιων φαινομένων, τα οποία εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων στην  Αθήνα.
 • Αντανακλαστικά επηρεάζονται και οι λοιπές επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου από τις ταραχές του Ιστορικού Κέντρου, καθώς αποτελούν συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές των Επιχειρήσεων αυτών.
 • Καθώς η Περιφέρεια Αττικής συνεισφέρει το 43% στο Α.Ε.Π. της χώρας, η κρίση που βιώνουν οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας μας.


 Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, στην Περιφέρεια Αττικής η ανεργία αγγίζει το 22,9%.
Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση είναι το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες δε δύνανται να απασχολήσουν ανθρώπινο δυναμικό και βρίσκονται στη δυσμενή θέση να απολύουν το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό τους.
Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων επιθυμεί την απασχόληση ατόμων, τα οποία κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις επί του αντικειμένου και της φύσης εργασιών της επιχείρησης. Στόχος του κάθε επιχειρηματία είναι η απασχόληση όσο το δυνατόν λιγότερων υπαλλήλων με όσο το δυνατόν περισσότερες εξειδικευμένες γνώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τον τελευταίο χρόνο, μία στις δύο επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας να έχει απολύσει το 60% του απασχολούμενου προσωπικού της και να έχει διατηρήσει τις θέσεις εργασίας που κατέχουν εξειδικευμένα άτομα.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά απολύσεων και κατά επέκταση ανεργίας, παρατηρούνται στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, το 85% των ανέργων που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών σπουδών αποτελείται από πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνείου, Πληροφορικής, Κοινωνιολόγους  και Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας. Από το αναφερόμενο ποσοστό, το 45% αποτελείται από μηχανικούς και πτυχιούχους πληροφορικής. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα της  έρευνας για την απασχόληση των πτυχιούχων του Παντείου Πανεπιστημίου, που διεξήχθη από το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία ένας στους πέντε πτυχιούχους κοινωνιολόγους είναι άνεργος, ενώ από όσους εργάζονται το 70% δήλωσε ότι το επάγγελμά τους έχει από καμία έως ελάχιστη σχέση με τις σπουδές τους. Αντίστοιχη έρευνα, που διεξήχθη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαρτυρά πως ένας στους τρεις πτυχιούχους είναι άνεργος, ενώ το 80% των αποφοίτων βρίσκουν εργασία συνυφασμένη με το αντικείμενο των σπουδών τους σε διάστημα πάνω από 2 έτη.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως στην Περιφέρεια Αττικής το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζουν οι νέοι (15-24 ετών), το οποίο αγγίζει το 50,8% (έναντι 52,7% στο σύνολο της χώρας) και ακολουθούν οι γυναίκες με ποσοστό 25,7% (έναντι 26,5% στο σύνολο της χώρας).

Για τους προαναφερόμενους λόγους προτείνεται ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενίσχυσης και Στήριξης του Ανθρώπινου Δυναμικού των εμπορικών και βιομηχανικών  κλάδων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με επιμέρους δράσεις:
 1. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού (υφισταμένου δυνητικού).
 2. Την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (υφισταμένου δυνητικού).

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
 • άτομα τα οποία μελλοντικά κινδυνεύουν να μείνουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας,
 • εργαζόμενοι που υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας,
 • εργαζόμενοι (απασχολούμενο προσωπικό/επιχειρηματίες) ξενοδοχειακών μονάδων του ιστορικού κέντρου.
2. ΑΝΕΡΓΟΙ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ):
 • άνεργοι νεαρής ηλικίας(15-24 ετών),
 • άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών).
3. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΡΓΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ)
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
5. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
 • άτομα τα οποία μελλοντικά κινδυνεύουν να μείνουν εκτός παραγωγικής δραστηριότητας,
 • εργαζόμενοι που υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης λόγω της αποβιομηχανοποίησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Αντικείμενο της Δράσης είναι η ενδυνάμωση των ομάδων-στόχων του Προγράμματος,  σε θέματα που αφορούν στη βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση των ικανοτήτων και γνώσεων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων, που εξασφαλίζουν την προσωπική τους πρόοδο και την επαγγελματική τους ανέλιξη. Η Επαγγελματική Συμβουλευτική βοηθά το συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα να εστιάσει σε επαγγελματικούς τομείς που τον ενδιαφέρουν και του ταιριάζουν, λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας παράγοντες όπως τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του.
Στόχος της ΔΡΑΣΗΣ 1 είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των ομάδων-στόχων, με σκοπό την ενδυνάμωση της προσπάθειάς τους στην εύρεση ή τη διατήρηση εργασίας.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Προς την επίτευξη των στόχων, η Δράση 1  θα εστιάσει σε συγκεκριμένες ενέργειες:
 1. Στη συμβουλευτική στήριξη, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε ομαδικό επίπεδο για ένταξη ή  παραμονή στην αγορά εργασίας βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του κάθε ατόμου.
 2. Στην ανάπτυξη των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων, που συμβάλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποτελεσματικών επαγγελματικών αποφάσεων.
 3. Στον επαγγελματικό προσανατολισμό για την ομαλή μετάβαση και παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας του κάθε ατόμου από την ομάδα-στόχο.
 4. Στο σχεδιασμό συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για κάθε άνεργο, βάσει του επίπεδου σπουδών του και των εξειδικευμένων  γνώσεών του.
 5. Στον προσδιορισμό συγκεκριμένων απαιτήσεων για τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης (που ορίζει η Δράση 2).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Αντικείμενο της Δράσης 2  είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης  και εκπαίδευσης των εργαζομένων ή ανέργων στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων και στοχευμένων γνώσεων και ικανοτήτων, σύμφωνα με τη φύση των εργασιών της επιχείρησης όπου απασχολούνται ή  επιθυμούν να εργασθούν.
Στόχοι της Δράσης 2 είναι:
-          Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και ανέργων (υφιστάμενων και δυνητικών), με στόχο τη διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.
-          Η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού τους  επιπέδου.
-          Η εξοικείωση των εργαζομένων και των  ανέργων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.
Μεθοδολογία
Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πιστοποίηση των καταρτιζομένων
Η πιστοποίηση προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων αποτελεί απαραίτητο κλειδί και έχει αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Στόχος της ενέργειας είναι να συνδεθεί η πιστοποίηση προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας, καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελουμένων του Προγράμματος.
Ως αντικείμενα κατάρτισης προτείνουμε τις ακόλουθες θεματολογίες:  
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
1.2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1: CRISIS MANAGEMENT ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
2.1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2.2   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
3. ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ
3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: CRISIS MANAGEMENT
3.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: COST CUTTING MΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO / IEC 17024.
Ένας από τους βασικούς στόχους του παρόντος προγράμματος είναι η πιστοποίηση του ΕΒΕΑ ως φορέα πιστοποίησης προσώπων, με σκοπό να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση ενός ατόμου με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες.  Η Διαπίστευση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας το ΕΒΕΑ θα αναγνωρίζεται ως τεχνικά και οργανωτικά ικανός φορέας να προσφέρει τις καθορισμένες υπηρεσίες ελέγχων, πιστοποίησης, δοκιμών και διακριβώσεων.
Η διαπίστευση με ISO/IEC 17024/ Σύστημα Ποιότητας, για τη Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων, απαιτεί από τους φορείς να εφαρμόζουν ένα σύστημα ποιότητας που εκτός από τις τεχνικές απαιτήσεις ικανοποιεί και μια σειρά διοικητικών απαιτήσεων, που καλύπτουν τις βασικές αρχές του ISO 9001.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου